INLEIDING

Bij XXL Tennisschool,gelden de volgende algemene voorwaarden en lesreglementen voor een duidelijke gang van zaken m.b.t. de aanmeldprocedure en tennislessenLesvoorwaarden Senioren en Junioren:

Invullen van een lesformulier

Alle leden die tennisles willen volgen moeten via de site een lesformulier invullen. Op dit formulier kunt u aangeven wat uw wensen en verhinderingen zijn. Bij teveel verhinderingen kunt u zichzelf uitsluiten van deelname. Heeft u meerdere mogelijkheden geeft u deze dan door. Indien u groepsles wilt hebben dan vragen wij u uw groepje onderling samen te stellen en de samenstelling daarna door 1 persoon op te geven. Door het invullen van het lesformulier gaat u akkoord met de lesvoorwaarden en, bij plaatsing, met de financiële verplichtingen.

De trainers zullen hun uiterste best doen om iedereen in te delen, en er wordt hierbij rekening gehouden met wie er al eens lessen hebben gevolgd en wie niet.

Het aantal lessen

*  Groepslessen: bestaan uit een serie van 18 lessen.

* Privé-les: bestaat uit een serie van 6 lessen.

Betaling

De betaling van de lessen dient aan de trainer voldaan te worden binnen 14 dagen na de eerste les, contant of op bankrekening.

Tarieven privé- en groepstraining

18 weken in een groep van 4 personen, € 247,50 p.p.
              ,,                         3 personen, € 330 p.
              ,,                         2 personen, € 495 p.p
 

 *    Privé-les: bestaat uit een serie van 6 lessen. Kosten € 179
Lesvoorwaarden:

- Tijdsduur van een les: een lesuur bestaat uit 10 minuten inspelen / warming-up en uit 50 minuten les.   
- Lestijden: de trainer zal u tussen eind maart via de mail of schema in de kantine informeren over de lestijden en er komt ook schema van de lesdata.  
- Lesperiode: de lessen beginnen in de eerste week van april en gaan door tot en met eind september. Tijdens de schoolvakanties en op nationale feestdagen zal er géén les worden gegeven. Ton zal afwezig zijn in week 17.  
- Niet op de les verschijnen, om wat voor reden dan ook, is altijd voor uw rekening. Het is ook niet mogelijk om de gemiste les later individueel in te halen.
- Afzeggen van een privé-les is mogelijk indien dit minimaal 24 uur van te voren plaats vindt. Bij een serie van minimaal 10 lessen mag dit 1 keer voorkomen. Heeft u gekozen voor een serie van 16 lessen dan mag u 2 keer afzeggen. Als u meer dan twee keer afgezed heeft, wordt de les niet meer ingehaald en is de les voor uw rekening. De inhaalles(sen) kan ingehaald worden op andere tijd en dag.
- De trainer en de club zijn niet aansprakelijk voor ongevallen en/of schade die tijdens de trainingen ontstaan.
- Bij regen of bij onbespeelbaarheid van de banen; Bij álle lessen, d.w.z. groepslessen en privé-lessen, hanteren wij de regel "om-en-om", waarbij de eerste regenles voor rekening is van de leraar en de tweede regenles voor die van de cursist.
- trainingsdata

maandag 8,15 en 29 april | 6 13 en 27 mei |11 18 en 25 juni

dinsdag 2, 9, 16 april | 7 14 21 en 28 mei | 4 11 18 en 25 juni | 7 9 en 16 juli | 3 10 17 en 24 september met uitloop naar 1 en 8 oktober

woensdag 3 10 17 april | 8 15 22 en 29 mei | 5 12 19 en 26 juni | 3 juli - 4 11 18 en 25 september | 2 en 9 oktober met uitloop naar 16 oktober

donderdag 4, 11-18 april | 9 16 23 en 30 mei | 6 13 20 en 27 juni | 4 11 18 juli | 5 12 19 en 26 september met uitloop naar 3 oktober
.

Facebook Twitter Youtube Linkedin
Nieuws Home Meer nieuws